“Kasama”

Sa gitna ng bagyong malakas, sa halip ng matinding ulan, may ngiting lalabas maliwanag, malinaw at nagsasabing hindi ka nagiisa, kaibigan. Tayo na’t tumayo, pagpagin ang alikabok, muling magsimula ng bago at akyatin ang bundok, kung san may daanan na tuwa at payapa, iyo’y matutuklasan basta’t ako ay iyong kasama.