“Kasama”

Sa gitna ng bagyong malakas,
sa halip ng matinding ulan,
may ngiting lalabas
maliwanag, malinaw at nagsasabing hindi ka nagiisa, kaibigan.

Tayo na’t tumayo,
pagpagin ang alikabok,
muling magsimula ng bago
at akyatin ang bundok,

kung san may daanan
na tuwa at payapa,
iyo’y matutuklasan
basta’t ako ay iyong kasama.

Published by troycabida

Troy Cabida (he/him) is a Filipino poet and producer based in south west London. His recent poems have appeared in TAYO Literary Magazine, harana poetry, MacMillan and bath magg. He is a producer for London open mic night Poetry and Shaah and co-founder of Liwayway Kolektibo, an arts and culture network providing space for UK-based Filipino/a/x creatives. His debut pamphlet, War Dove, was published by Bad Betty Press in 2020. Photo taken by Ray Roberts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> bloggers like this: